Gå til innholdGå til toppen
slagord: Kom som du er
Opningstider
5-24
Bli medlem!
Frå kr 399,- pr mnd
Vilkår og medlemskap
Timeplan og booking
Book plass på gruppetrening

Dagens gruppetreningstimar

Book plass på gruppetrening
Ingen gruppetreningstimar idag.

Livsstilsjustering

– Betre livskvalitet med små grep

Vi veit at betre kostvanar, auka aktivitetsnivå, bevisstgjering og endring av mønstre og haldningar er avgjerande faktorar for å lukkast med vektreduksjon. Våre kurshaldarar har tverrfagleg kompetanse på desse områdene, noko som gir deg dei beste føresetnadane for å lukkast med ei varig livsstilsjustering.

På kurset vil du bli kjend med nye spanande menneske, bli utsatt for utfordringar og få ei unik moglegheit for personleg utvikling. Bli med, då vel!

Les meir om livsstilsjustering

Livsstilsendring

Personleg trenar

– Vi kan hjelpe deg i gang

Ønskjer du meir ut av treninga di? Våre personlege trenarar skal inspirere deg og auke motivasjonen din. Dei kan også gje deg kosthaldsråd slik at du får mest muleg effekt av treninga di.

Prøv personleg trenar – vi kan gi deg ny giv!

Les om dei andre personlege trenarane våre

Ta kontakt i dag!
Anders Nes

Anders er utdanna personleg trenar ved Gateway College (Høgskulen i Sogn og Fjordane). Han har tatt kurs i aktivitetsleiing, leiing innan idrett, dommarkurs og har fotballtrenarlisens C.

Han speler fotball, og var tidlegare aktiv innan volleyball og friidrett.

Anders Nes

Fysioterapi

– Tilvising frå lege eller kontakt oss direkte

Vi legg opp til ei behandling som er spesielt tilpassa deg og dine plagar. Vi nyttar ulike behandlingsmetodar som slyngeterapi, medisinsk treningsterapi, triggerpunktbehandling med nålar (IMS) og massasje.

Vi har ei aktiv tilnærming til vårt arbeid og ønsker å gje god rettleiing til korleis ein sjølv best kan handtere sine plager. Vi samarbeider med lege og andre aktuelle yrkesgrupper.

Hos oss møter du ei god atmosfære – det skal vere triveleg å kome til Puls!

Les om dei andre fysioterapeutane våre

Svein Inge Sunde

Svein Inge er vikar for Aud Vassbotten Storøy. Han har driftstilskot.

Ta kontakt i dag!
Svein Inge Sunde

Klinisk ernæring

– Vi kan hjelpe deg i gang

Eit sunt kosthald i kombinasjon med regelmessig fysisk aktivitet er viktig for god helse. På Puls treningssenter kan du få profesjonell rettleiing i både kosthald og trening.

Vi viser deg korleis du i praksis kan leve opp til anbefalingane om eit sunt kosthald. Det er ikkje vanskeleg, men krev fokus og at du tek bevisste val i kvardagen.

Les meir om klinisk ernæringsfysiologi

Marte Høyvik Ulltang

Marte har ei mastergrad i ernæring. Ho jobber 100 % som klinisk ernæringsfysiolog ved Førde Sentralsjukehus, der ho har oppfølging av pasientar. Marte foretar private konsultasjoner på kveldstid på Puls.

Ta kontakt i dag!
Marte Høyvik Ulltang