Vi har mange spennande gruppetimar. Vi legg vekt på at du blir tatt godt vare på og at du gjer øvingane riktig.
Timane vert leia av dyktige og inspirerande instruktørar. Kom i god form gjennom ulike timar som styrker kroppen din!

Book via mobil

Meir informasjon

Dersom du ynskjer ei forklaring på kva dei ulike timane baserar seg på, trykk på ein aktuell time; informasjonen dukkar då opp. Dei ulike fargekodane står for intensitet. Timar med bakgrunnsfargen blå står for bevegelighet, lilla står for intensiv, orange står for lavterskel, gul står for moderat, medan grøn står for styrke. Om du ikkje er medlem på Puls får du ein gratis prøvetime hos oss, denne kan også brukast på sal- og spinningtimar. Ring resepsjonen, vi hjelp deg med å booke plass!