Kvifor er det ein fordel å teste seg?

Toppidrettsutøvarar testar seg for å kvalitetssikre at treninga får den effekten dei er ute etter. Likevel er ikkje berre testing nyttig for slike utøvarar, men også for deg som trenar mykje, og som er oppteken av innsikt i eigen fysisk form.

Testane vi tilbyr gir deg eit godt utgangspunkt, slik at du kan optimalisere treninga di. Det handlar om å få mest mogleg ut av den tida ein brukar. Ein test er nøkkelen til kontroll i ditt treningsarbeid. Gjennom ulike testar kan ein personleg trenar evaluere kapasiteten og arbeidskravet ditt, samt at det blir lettare å setje realistiske og gode mål.