Tilvising frå lege eller kontakt oss direkte

Bestill time hos fysioterapeut Vi tek imot pasientar med eit vidt spekter av sjukdommar og plager, til dømes nakke/ryggplagar, idrettskadar, nyopererte, nevrologiske sjukdommar, revmatiske sjukdommar, lunge- og hjartesjukdommar.

Ut frå undersøking legg vi opp eit behandlingsopplegg som passar for deg. Vi nyttar ulike behandlingsmetodar som slyngeterapi, medisinsk treningsterapi, triggerpunktbehandling med nålar (IMS) og massasje. Vi har ei aktiv tilnærming til vårt arbeid og eit ønske om å gi god rettleiing til korleis du sjølv best kan handtere dine plagar. Vi samarbeider med lege og andre aktuelle yrkesgrupper.

Hos oss møter du ei god atmosfære – det skal vere triveleg å kome til Puls!
Her trenar topptrente idrettsutøvarar og pasientar side om side.

Våre fysioterapeutar

Magnus Liene
Magnus Liene
Epost: magnusliene@outlook.com

Privatpraktiserande fysioterapeut

Er sertifisert kinesiotaper, kettelbellinstruktør og utfører nålbehandling, trykkbølgebehandling, såletilpassing, treningsveiledning, massasje og kognitiv terapi (behandling av angst, depresjon og uhensiktsmessige tankemønstre)

Få time på dagen og unngå ventelister:

Bestill på telefon, mail eller kom innom.

Tlf: 99377451

Håvard Nesse Røneid
Håvard Nesse Røneid
Epost: havard@pulsforde.no

Privatpraktiserande fysioterapeut.

Håvard er utdanna fysioterapeut ved HiST i 2007. Han jobba med driftstilskot på Puls frå 2009-2014, men er no privatpraktiserande. Han har erfaring innanfor idrett frå det norske herrelandslaget i volleyball, Førde handball og Førde Volleyball.

Håvard tilbyr trykkbølgebehandling, diagnostisk ultralyd, idrettsmassasje, cellulitt-behandling og lagar tilpassa treningsprogram for dei med ulike plagar. Ei vurdering hos Håvard kostar 600 kroner.