Gå til innholdGå til toppen
slagord: Kom som du er
Opningstider
5-24
Bli medlem!
Frå kr 399,- pr mnd
Vilkår og medlemskap
Timeplan og booking
Book plass på gruppetrening

Dagens gruppetreningstimar

Book plass på gruppetrening
10:30
Spinn intervall 55
Rotasjon
11:30
Trx slynge 30*
Rotasjon

Livsstilsjustering

– Betre livskvalitet med små grep

Vi veit at betre kostvanar, auka aktivitetsnivå, bevisstgjering og endring av mønstre og haldningar er avgjerande faktorar for å lukkast med vektreduksjon. Våre kurshaldarar har tverrfagleg kompetanse på desse områdene, noko som gir deg dei beste føresetnadane for å lukkast med ei varig livsstilsjustering.

På kurset vil du bli kjend med nye spanande menneske, bli utsatt for utfordringar og få ei unik moglegheit for personleg utvikling. Bli med, då vel!

Les meir om livsstilsjustering

Livsstilsendring

Personleg trenar

– Vi kan hjelpe deg i gang

Ønskjer du meir ut av treninga di? Våre personlege trenarar skal inspirere deg og auke motivasjonen din. Dei kan også gje deg kosthaldsråd slik at du får mest muleg effekt av treninga di.

Prøv personleg trenar – vi kan gi deg ny giv!

Les om dei andre personlege trenarane våre

Ta kontakt i dag!
Magnus Sellevold

Eg har bakgrunn fra Norges Idrettshøgskule, er utdanna Prestasjonstrener og jobbar som Personlig Trenar (PT) på Puls Førde.

Som PT er eg oppteken av at trening skal være lystbetont og gi varige helsegevinstar i tillegg til ein atletisk kropp. Eg tar i bruk dei beste og raskaste metodane som er tilpassa din fysiske form, mål og preferansar og syt føre at du vert fulgt opp på ein slik måte at du når dine mål og trivast med treninga.

Magnus Sellevold

Fysioterapi

– Tilvising frå lege eller kontakt oss direkte

Vi legg opp til ei behandling som er spesielt tilpassa deg og dine plagar. Vi nyttar ulike behandlingsmetodar som slyngeterapi, medisinsk treningsterapi, triggerpunktbehandling med nålar (IMS) og massasje.

Vi har ei aktiv tilnærming til vårt arbeid og ønsker å gje god rettleiing til korleis ein sjølv best kan handtere sine plager. Vi samarbeider med lege og andre aktuelle yrkesgrupper.

Hos oss møter du ei god atmosfære – det skal vere triveleg å kome til Puls!

Les om dei andre fysioterapeutane våre

Kjersti Østerbø Bell

Kjersti har jobba som fysioterapeut med driftstilskot på Puls sidan 2003.

Ho har mellom anna tatt kurs innan idrettmedisin, medisinsk treningsterapi, redcord, triggerpunktbehandling med nåler (IMS) og kinesiotaping.

Ta kontakt i dag!
Kjersti Østerbø Bell

Klinisk ernæring

– Vi kan hjelpe deg i gang

Eit sunt kosthald i kombinasjon med regelmessig fysisk aktivitet er viktig for god helse. På Puls treningssenter kan du få profesjonell rettleiing i både kosthald og trening.

Vi viser deg korleis du i praksis kan leve opp til anbefalingane om eit sunt kosthald. Det er ikkje vanskeleg, men krev fokus og at du tek bevisste val i kvardagen.

Les meir om klinisk ernæringsfysiologi

Marte Høyvik Ulltang

Marte har ei mastergrad i ernæring. Ho jobber 100 % som klinisk ernæringsfysiolog ved Førde Sentralsjukehus, der ho har oppfølging av pasientar. Marte foretar private konsultasjoner på kveldstid på Puls.

Ta kontakt i dag!
Marte Høyvik Ulltang