Gå til innholdGå til toppen
slagord: Kom som du er
Opningstider
5-24
Timeplan og booking
Book plass på gruppetrening
Bli medlem!
Frå kr 299,- pr mnd
Vilkår og medlemskap
Timeplan og booking
Book plass på gruppetrening
Bli medlem!
Frå kr 299,- pr mnd
Vilkår og medlemskap

Dagens gruppetreningstimar

Book plass på gruppetrening
06:40
Styrke 35
Eirik
13:00
Vanngym
Håvard
16:15
Spinn 45
Vibeke
Step HIT 45
Cecilie
17:00
Styrke 30*
Cecilie
18:00
Pilates 50
Håvard
19:00
Spinn Intervall 55
Randi D.
Puls & Styrke 55
Torill
20:00
Thai Boxing basic 75
Eirik

Personleg trenar

– Vi kan hjelpe deg i gang

Ønskjer du meir ut av treninga di? Våre personlege trenarar skal inspirere deg og auke motivasjonen din. Dei kan også gje deg kosthaldsråd slik at du får mest muleg effekt av treninga di.

Prøv personleg trenar – vi kan gi deg ny giv!

Les om dei andre personlege trenarane våre

Ta kontakt i dag!
Marte Mandelid

Marte har bakgrunn frå Active Education Oslo, og jobbar som personleg trenar (PT) på Puls Førde. Du ser ho også som instruktør under både sal- og spinningtimar. 

For Marte er det viktig å finne den treningsforma som passar kvart enkelt individ, anten målet er å auke i styrke, gå ned i vekt, eller å generelt betre helse og livskvalitet.  Dersom du ønskjer ein motiverande, inspirerande og bestemt PT er Marte det rette valet! Trening skal vere morosamt, givande og variert. 

Marte Mandelid

Fysioterapi

– Tilvising frå lege eller kontakt oss direkte

Vi legg opp til ei behandling som er spesielt tilpassa deg og dine plagar. Vi nyttar ulike behandlingsmetodar som slyngeterapi, medisinsk treningsterapi, triggerpunktbehandling med nålar (IMS) og massasje.

Vi har ei aktiv tilnærming til vårt arbeid og ønsker å gje god rettleiing til korleis ein sjølv best kan handtere sine plager. Vi samarbeider med lege og andre aktuelle yrkesgrupper.

Hos oss møter du ei god atmosfære – det skal vere triveleg å kome til Puls!

Les om dei andre fysioterapeutane våre

Aud Vassbotten Storøy

Kommunal fysioterapeut.

Utdanna fysioterapeut ved HiST i 2000.

Aud har ein variert bakgrunn frå Førde sentralsjukehus, Førde kommune og arbeidstilsynet. Ho har PPU-utdanning, vidareutdanning i lymfeterapi og er under vidareutdanning i idrettsmedisin. Ho har heile vegen jobba parallellt med idrett. Aud har driftstilskot.

Ta kontakt i dag!
Aud Vassbotten Storøy

Klinisk ernæring

– Vi kan hjelpe deg i gang

Eit sunt kosthald i kombinasjon med regelmessig fysisk aktivitet er viktig for god helse. På Puls treningssenter kan du få profesjonell rettleiing i både kosthald og trening.

Vi viser deg korleis du i praksis kan leve opp til anbefalingane om eit sunt kosthald. Det er ikkje vanskeleg, men krev fokus og at du tek bevisste val i kvardagen.

Les meir om klinisk ernæringsfysiologi

Marte Høyvik Ulltang

Marte har ei mastergrad i ernæring. Ho jobber 100 % som klinisk ernæringsfysiolog ved Førde Sentralsjukehus, der ho har oppfølging av pasientar. Marte foretar private konsultasjoner på kveldstid på Puls.

Ta kontakt i dag!
Marte Høyvik Ulltang